Isus je došao

U proleće rano kad se priroda budi
zbog dana jednog sretni su ljudi
na licu se vide znakovi sreće
Isus je došao, napustiti nas neće
Hristos voskrese!