Bebe su mamine radosti

Bebe su kao san i ptičije krilo,
one su kao prve bijele rade.
Bebe su nešto beskrajno drago i milo
i sve mamine radosti i nade.