Za rođendan tvoj

Poljubac i ruža,to je poklon moj,

za sreću i radost,za rođendan tvoj.