Moje želje za tvoj rođendan

Da bi tvoje ruke dotakle zvijezde na nebu, da najlepši ostvari ti se san, da ti sunce uvek sja u tvom životu, to su moje želje za tvoj rođendan.