Prijatelja je malo

Hiljadu je suza u mojim očima bilo,
hiljadu je želja koje mi život nije ispunio.
Malo je ljubavi koje osećaju svi,još manje
prijatelja kao što si ti...