Prijatelj pravi

Ako jednom budeš sam, ostavljen i slomljen životom, ako ti suze poteku niz lice,
ako se u svemu razočaraš, uvek ću biti uz tebe, jer moje je ime prijatelj pravi!