Samo dva uzdaha

Kada bih samo dva uzdaha imala, prvog bih koristila da te poljubim, a drugog da ti kažem koliko te volim.