Želja za uspehom

Da bi uspeo tvoja želja za uspehom mora biti veća od tvog straha od neuspeha.