Hristos Voskrese

Hristos je vaskrsao da kaže svima
da život večni posle smrti ima
da u raj uđe duša čista
koja na zemlji strada za Hrista
Hristos Voskrese!