Nek je slava srećna svima

U čije se zdravlje pilo, sve mu zdravo i veselo bilo, da se vazda’ pesma ori, da se mudra reč prozbori, nek je slava srećna svima, da slavite vekovima!