Neka se vazda` slavi

Domaćine naspi čašu, danas slaviš sveca svoga, uzdaj se u veru našu, i u jednog Hrista Boga. Sa gostima ti nazdravi, i neka se vazda` slavi.