Za moju najbolju mamu

Za svu pažnju ljubav i negu, proleće što cveta dodeljujem tebi jer ti si moja najdraža mama i za tebe sve bih dala.Za moju najbolju mamu.