Veličanstvena ženo Sretan Ti osmi mart

Ti ženo,koja si ispjevana sa najljepšim stihovima svih vremena,ti ženo koja si bitke bila i na čelo države stala,ti ženo koja djecu rađjas i dom svoj vjerno čuvas jer, ti si stup bez kojeg se nemože.Zato danas dižem ovu času u čast tvoju. Veličanstvena ženo Sretan Ti osmi mart!