Srećna vam godina nova !

Verovatno će i ponoć proći kad će vam naša čestitka doći na njoj ce pisati slova, Srećna vam godina nova !