Šta je prava sreća ?

Moraš se privići na malo tuge u životu. Nećeš znati šta je prava sreća, ako je ne budeš imao sa čime uporediti.

Prijateljstvo je sreća

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće. 

Zaista srećan

Ko misli da je srećan, on je zaista srećan.