Zaista srećan

Ko misli da je srećan, on je zaista srećan.